Види  трудових  договорів

Дата: 21.12.2023 14:48
Кількість переглядів: 234

         Відповідно до статті 43 Конституції України кожен має право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується.

    Держава створює умови для повного здійснення громадянами права на працю, гарантує рівні можливості у виборі професії та роду трудової діяльності, реалізовує програми професійно-технічного навчання, підготовки і перепідготовки кадрів відповідно до суспільних потреб.

     Працівники реалізують право на працю шляхом укладення трудового договору про роботу на підприємстві, в установі, організації або з фізичною особою, отже трудовий договір є основною, базовою формою виникнення трудових правовідносин.

     Трудовий договір - це угода між працівником і власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом чи фізичною особою, за якою працівник зобов’язується виконувати роботу, визначену цією угодою, з підляганням внутрішньому трудовому розпорядкові, а власник підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган чи фізична особа зобов’язується виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством про працю, колективним договором і угодою сторін. Він визначає права і обов’язки обох сторін, умови праці, заробітну плату, термін дії, порядок зміни і розірвання.

       Трудовий договір може бути укладений у письмовій формі і підписаний обома сторонами або оформлений шляхом видання наказу про прийняття працівника на роботу.

Додержання письмової форми є обов’язковим у таких випадках:

 

1) при організованому наборі працівників;

 

2) при укладенні трудового договору про роботу в районах з особливими природними географічними і геологічними умовами та умовами підвищеного ризику для здоров’я;

 

3) при укладенні контракту;

 

4) у випадках, коли працівник наполягає на укладенні трудового договору у письмовій формі;

 

5) при укладенні трудового договору з неповнолітнім;

 

6) при укладенні трудового договору з фізичною особою;

 

7) з нефіксованим робочим часом;

7) в інших випадках, передбачених законодавством України. з

 

    Трудовий договір може бути строковим або безстроковим, з повним або неповним робочим часом, основним або за сумісництвом залежно від характеру роботи і бажання сторін, з нефіксованим робочим часом.

Так, залежно від строку трудовий договір може бути:

 

1) безстроковим, що укладається на невизначений строк;

 

2) на визначений строк, встановлений за погодженням сторін;

 

3) таким, що укладається на час виконання певної роботи.

 

Строковий трудовий договір укладається у випадках, коли трудові відносини не можуть бути встановлені на невизначений строк з урахуванням характеру наступної роботи, або умов її виконання, або інтересів працівника та в інших випадках, передбачених законодавчими актами.

    Особливою формою трудового договору є контракт, в якому строк його дії, права, обов’язки і відповідальність сторін (в тому числі матеріальна), умови матеріального забезпечення і організації праці працівника, умови розірвання договору, в тому числі дострокового, можуть встановлюватися угодою сторін. Контракт оформляється у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу і зберігаються у кожної із сторін контракту. Контракт набуває чинності з моменту його підписання або з дати, визначеної сторонами у контракті, і може бути змінений за згодою сторін, складеною у письмовій формі. Крім того, контракт є підставою для видання наказу (розпорядження) про прийняття (найняття) працівника на роботу з дня, встановленого у контракті за угодою сторін.

 

Слід зазначити, що у контракті передбачається:

 

* обсяги пропонованої роботи та вимоги до якості і строків її виконання;

 

* строк дії контракту;

 

* права, обов’язки та взаємна відповідальність сторін;

 

* умови оплати й організації праці;

 

* підстави припинення та розірвання контракту;

 

*соціально-побутові та інші умови, необхідні для виконання взятих на себе сторонами зобов’язань, з урахуванням специфіки роботи, професійних особливостей та фінансових можливостей підприємства, установи, організації чи роботодавця.

 

 

     З 1 грудня 2023 Державна служба з питань праці  проводить   інформкампанію «Трудовий договір: твій пасок безпеки у світі праці!», спрямовану на вирішення проблеми незадекларованої праці в умовах воєнного стану. Метою кампанії є попередження та/або усунення порушень законодавства про працю при оформленні трудових відносин. Трудовий договір не гарантує, що права не будуть порушені, але  він дає можливість їх захистити.

       Державна служба з питань  праці закликає працівників і роботодавців дотримуватися законодавства про працю та укладати трудові договори.

      

Головний державний інспектор відділу з  питань

праці південного регіону управління інспекційної

діяльності  у Полтавській     області

Північно-Східного міжрегіонального

управління Державної служби праці України                      Лідія ТІХОНОВА  

 

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора