Доступ до публічної інформації

Інструкція з отримання, реєстрації,  розгляду інформаційного запиту, підготовки та дотримання термінів його виконання у  Лютенській сільській   раді

Розпорядження Про забезпечення виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації»  № 01 - ОД від  11.01.2024

 

Увага! Форма запиту публічної інформації знаходиться тут.

 

Оформлення запитів на інформацію

 

Запит на інформацію – це прохання особи до розпорядника інформації надати публічну інформацію, що знаходиться у його володінні. Запит на інформацію має містити:

 

1) найменування розпорядника інформації;

 

2) ім'я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв'язку, якщо такий є;

 

3) загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;

 

4) підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.

 

Порядок реєстрації запитів на інформацію

 

Запити на інформацію, що надходять на адресу Лютенської сільської ради та Виконавчого комітету Лютенської  сільської  ради як розпорядників інформації, приймаються і реєструються у загальногосподарському  відділі виконавчого комітету  Лютенської сільської  ради в робочі дні з 8.00 до 12.00 та з 13.00 до 17.15 (в п'ятницю до 16.00):

 

Запити на інформацію можна подати:

 

особисто у Лютенську сільську раду, вул. Дружби, 64

телефоном: +380965457881

поштою: 37353, с.Лютенька, вул. Дружби, 64

електронною поштою: lutenka@ukr.net

 

У разі, якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його має оформити відповідальна особа з питань запитів на інформацію, обов'язково зазначивши в запиті своє ім'я, контактний телефон, та надати копію запиту особі, яка його подала.

 

Запит може бути поданий особисто до виконавчих органів Лютенської сільської ради або посадовим особам, які організовують у встановленому порядку доступ до публічної інформації, якою володіють розпорядники інформації, в робочий час згідно з правилами внутрішнього трудового розпорядку.

 

Спеціальне місце для роботи запитувачів з документами знаходиться  у приміщенні виконавчого комітету Лютенської сільської ради, за адресою с. Лютенька, вул. Дружби, 64

 

Додаткова інформація

 

1. Інформація про діяльність Лютенської сільської ради, виконавчого комітету Лютенської сільської ради, документи, які перебувають у володінні сільської ради, виконавчого комітету Лютенської сільської  ради, розміщені на офіційному сайті  https://liutenska-rada.gov.ua/.

 

2. У запиті необхідно зазначити спосіб отримання інформації.

 

3. Відповідь на запит на інформацію надається у спосіб, обраний запитувачем, протягом п'яти робочих днів з дня надходження запиту.

 

4. У разі коли запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, інформації щодо стану навколишнього природного середовища, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних ситуацій, що сталися або можуть статися і загрожують безпеці громадян, відповідь надається протягом 48 годин з дня отримання запиту.

 

5. У разі коли запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку запитувачу повідомляється в спосіб зазначений у заяві на отримання інформації не пізніше п'яти робочих днів з дня надходження запиту.

 

6. Інформація на запит надається безкоштовно.

 

7. У разі коли запитувана інформація містить документи обсягом більш як 10 сторінок, про це протягом п'яти робочих днів з дня надходження запиту повідомляється запитувачу із зазначенням обсягу фактичних витрат, пов'язаних із копіюванням або друком документів, та реквізитів і порядку відшкодування таких витрат в спосіб зазначений у заяві на отримання інформації. Надання інформації здійснюється протягом трьох робочих днів після підтвердження оплати вартості фактичних витрат.

 

8. У задоволенні запиту може бути відмовлено у таких випадках:

 

1) розпорядник інформації не володіє і не зобов'язаний відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;

 

2) інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації»;

 

3) особа, яка подала запит на інформацію не оплатила фактичні витрати, пов'язані з копіюванням або друком документів, відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації»;

 

4) не дотримано вимог до складення та подання запиту на інформацію, передбачених Законом України «Про доступ до публічної інформації», а саме не зазначено:

 

ім'я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв'язку, якщо такий є;

загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;

підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.

 

9. У відмові в задоволенні запиту на інформацію має бути зазначено:

 

прізвище, ім'я, по батькові та посаду особи, відповідальної за розгляд запиту розпорядником інформації;

дату відмови;

мотивовану підставу відмови;

порядок оскарження відмови;

підпис.

 

10. Відмова в задоволенні запиту на інформацію надається в письмовій формі.

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора