Рішення про розробку Стратегії

Дата: 03.06.2021 08:35
Кількість переглядів: 1052

 Фото без опису

 

ЛЮТЕНСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА

ГАДЯЦЬКОГО  РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

      27.04.2021                                                                          

                                                                                                                

Про розробку Стратегії розвитку Лютенської  територіальної громади  на 2022-2027 роки

       

 

З метою належної організації діяльності щодо розробки Стратегії розвитку Лютенської територіальної громади на 2022–2027 роки, керуючись  підпунктами 1,2 пункту а) ст. 27 Закону  України  «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи постанову Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2015 року №932 «Про затвердження Порядку розроблення регіональних стратегій розвитку і планів заходів з їх реалізації», враховуючи Стратегію розвитку Полтавської області на 2021-2027 роки та  Державну стратегію регіонального розвитку на 2021-2027 роки, виконком  сільської ради ВИРІШИВ:

1.Розробити Стратегію розвитку Лютенської  територіальної громади на 2022- 2027 роки.

2.Створити робочу групу щодо розробки Стратегії розвитку Лютенської  територіальної громади на 2022–2027 роки (додаток 1).

3.Затвердити Положення про Робочу групу (додаток 2).

4.Робочій групі забезпечити розроблення та організацію всебічного обговорення Стратегії розвитку.

5. Відповідальність за організацію та забезпечення заходів з розробки Стратегії розвитку громади покласти на начальника відділу економічного розвитку та інвестицій Муйжнієкс І.В.

 

 

Сільський голова                                                                       В.ОМЕЛЬЧЕНКО

                         

 

 

 

 

 

 

 

                                                                              

 

                                                                                 Додаток 1

до рішення виконавчого

комітету Лютенської сільської ради

від 27.04.2021

 

С К Л А Д

робочої групи з підготовки проєкту Стратегії розвитку Лютенської територіальної громади

 

1.

Омельченко Володимир Іванович

Голова робочої групи, сільський голова

2.

Фисун Олександра Іванівна

Заступник голови робочої групи, секретар  Лютенської сільської ради, депутат сільської ради

3.

Муйжнієкс Інна Володимирівна

Секретар робочої групи, начальник відділу економічного розвитку та інвестицій Лютенської сільської ради

4.

Пирогова Валентина Яківна

Керуюча справами Лютенської сільської ради

5.

Ластовина Оксана Миколаївна

Начальник фінансового відділу  Лютенської сільської ради

6.

Міщенко Валентина Михайлівна

Начальник відділу земельних відносин, благоустрою, житлово-комунального господарства та екології Лютенської сільської ради, депутат сільської ради

7.

Рибалка Наталія Іванівна

Староста Соснівського старостинського округу Лютенської сільської ради

8.

Фесик Наталія Валеріївна

Староста Лисівського старостинського округу Лютенської сільської ради

9.

Грінько Руслан Миколайович

Староста Рашівського старостинського округу Лютенської сільської ради

10.

Фетісов Антон Едуардович

Головний спеціаліст з інформаційних технологій відділу економічного розвитку та інвестицій Лютенської сільської ради

11.

Сорочинський Андрій Миколайович

Начальник відділу економічного аналізу та стратегічного планування управління стратегічного планування та регіонального розвитку Департаменту економічного розвитку, торгівлі та залучення інвестицій Полтавської обласної державної адміністрації

12.

Коломієць Іван Іванович

Директор КП  «Джерело» Лютенської сільської ради

13.

Добряк Олександр Григорович

Начальник КО «Рашівська місцева пожежна охорона»

14.

Романенко Наталія Олександрівна

Начальник відділу освіти, культури, молоді та спорту Лютенської сільської ради, депутат сільської ради

15.

Крат Віталій Васильович

Директор ФГ «Сіріус-Агро», депутат сільської ради

16.

Хоменко Віктор Миколайович

Директор Гадяцького відділення АТ КБ «Приватбанк», депутат сільської ради

17.

Хоменко  Олександр

Петрович

Директор ТОВ «Лист-Ручки»

18.

Копко Григорій Григорович

Директор ВП ім.Шевченка  ТОВ АФ ім.Довженка

19.

Скрипка Олександр Іванович

Депутат Лютенської сільської ради

20.

Петрик Микола Олександрович

Депутат Лютенської сільської ради

21.

Кереченко Олександр Миколайович

Лікар загальної практики-сімейної медицини  Лютенської АЗПСМ

22.

Андрусенко Володимир Васильович

Директор Рашівського ЗЗСО I-III ступенів Лютенської сільської ради, депутат сільської ради

23.

Івер Тетяна Олександрівна

Педагог-організатор Лютенського ЗЗСО I-III ступенів Лютенської сільської ради

24.

Чайка Іван Федосійович

Історик, громадський діяч

25.

Савченко Григорій Олексійович

Приватний підприємець

26.

Омельяненко Артем Ігорович

Директор СТОВ «Маяк»

       

 

 

Сільський голова                                                                   В.І.Омельченко

 

                                                                                  Додаток 2

до рішення виконавчого

комітету Лютенської сільської ради

від 27.04.2021

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про робочу групу з розробки Стратегії розвитку

Лютенської територіальної громади на 2022-2027 роки

 

І. Загальні положення

Робоча  група  створюється  з  метою  розробки   і   втілення Стратегії розвитку Лютенської територіальної громади.

Робоча група формується з представників виконкому, бізнесових кіл, громадських та молодіжних організацій, політичних партій різного спрямування. Робоча група працює постійно, на засадах повної добровільності, самовідданості та безкорисливості. До складу робочої групи входять робочі підгрупи, комісії, фокусні групи. Умови їх діяльності визначаються окремо.

 

 1. Функції

Робоча група в процесі діяльності:

 • розробляє проєкт бачення Стратегічного розвитку сільської ради;
 • визначає напрями і пріоритети своєї роботи;
 • розробляє план дій для втілення Стратегії розвитку;
 • визначає  проблеми  та   можливості  соціального  та   економічного розвитку сіл;
 • проводить економічні дослідження та фінансово-технічний аналіз;
 • проводить аналіз сильних та слабких сторін, можливостей та загроз  у розвитку сільської ради;
 • визначає пріоритетні напрямки економічного і соціального розвитку;
 • може приймати участь у розробці  інноваційних  проєктів  та  вносить до них пропозиції щодо питань, які стосуються соціально- економічного розвитку Лютенської сільської ради в межах Стратегії розвитку;
 • організовує розповсюдження плану дій груп та проводить опитування серед населення громади з метою накопичення пропозицій щодо включення в Стратегію розвитку;
 • узагальнює і оцінює результати опитування з метою включення їх в стратегічний план дій групи;
 • організовує  роботи  по   підготовці  інформаційних документів  з переліком і описом проєктів щодо складання і виконання Стратегії розвитку;
 • організовує роботу з засобами масової інформації;
 • розробляє  концепцію   стратегічного   бачення   та   напрямів   по досягненню довго- і короткострокових цілей;
 • організовує складання Декларації робочої групи з розробки Стратегії розвитку;
 • формує   склади    робочих    комісій    за    стратегічними напрямками розвитку Лютенської сільської ради;
 • розробляє положення про робочі підгрупи,  комісії, фокусні  групи  та організовує їх роботу;
 • затверджує ведучих фокусних груп;
 • затверджує теми соціально-психологічних досліджень;
 • залучає до роботи фахівців та  спеціалістів  з  обговорюваних питань;
 • приймає участь у розробці та подає проєкт Стратегії розвитку на затвердження Лютенській сільській раді.

 

 1. Повноваження /правові гарантії діяльності робочої групи

 

Організація роботи робочої групи покладається на голову робочої групи та його заступника. Голова скликає та веде засідання групи, дає доручення членам групи, представляє групу у відносинах з іншими органами, об’єднаннями громадян, підприємств, установ та організацій. Організовує роботу по реалізації висновків та рекомендацій робочої групи. У разі відсутності голови групи або неможливості ним виконувати своїх повноважень, головні його функції здійснює заступник  голови  або  один  із  його помічників.  Засідання  робочої  групи  є  правовою,  якщо  в  роботі  бере участь не менш як половина від загального складу групи.

За результатами розгляду і вивчення питань робоча група готує висновки і рекомендації. Висновки і рекомендації робочою групою приймаються за взаємною згодою членів групи (консенсусом), які приймають участь у засіданні і підписуються головою робочої групи, а у разі його відсутності – заступником голови робочої групи або одним із помічників голови робочої групи. Протокол засідань робочої групи підписується головою та секретарем групи.

Робоча група має право:

 • отримувати інформацію, необхідну для розробки Стратегії розвитку в організаціях, установах сільської ради, незалежно від їх відомчого підпорядкування, форми власності та господарювання;
 • проводити опитування громадян чи проводити іншу діяльність до вивчення громадської думки щодо Стратегії розвитку;
 • проводити роз’яснювальну роботу з питань розробки і втілення Стратегії розвитку Лютенської територіальної громади та значення її необхідності;
 • вносити виконкому пропозиції щодо розгляду питань, які необхідно вирішити з метою покращення соціально-економічної ситуації в сільській раді в межах розробки і втілення Стратегії розвитку;
 • приймати участь у підготовці і проведенні громадських слухань щодо проєкту Стратегії розвитку економічного і соціального розвитку сільської ради;
 • розробляє та узгоджує проєкти договорів, пов’язаних з розробкою Стратегії розвитку.

 

ІV. Обов’язки (відповідальність)  робочої групи

Члени  робочої   групи   виконують   доручення   голови   групи   в межах завдань Стратегії розвитку сільської ради.

Члени робочої групи несуть особисту відповідальність за достовірне і своєчасне опрацювання отриманих інформаційних та розрахункових  документів і матеріалів, що стосуються виконання завдань Стратегії розвитку.

 

 

             Сільський голова                                                        В.І.Омельченко

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора